Валентина Велковска

Доктор на медицина

Елена Накова

Доктор на медицина

Христина Влавческа

Доктор на медицина

Мирослав Настовски

Доктор на медицина

Маре Стојковска

Доктор на медицина

Моника Јовчевска

Доктор на медицина

Елеонора Лазарова

Доктор на медицина

Тања Трпевска

Доктор на медицина

Аленка Шопова

Доктор на медицина

Инес Салкоска

Доктор на медицина