Опремени со hi-tech технологија од врвни производители на опрема и реагенси, во состојба сме да дијагностицираме здравствени проблеми од областа на репродуктивната медицина, кардиоваскуларните болести, коагулацијата, автоимуноста, како и широка палета на вообичаени биохемиски и молекуларно – дијагностички анализи.

Биохемиска лабораторија
 • Брзи Covid 19 тестови
 • Имунолошки статус: имуноглобулински класи и поткласи, комплемент, CRP високо чувствителен, антистрептолизин, циркулирачки имуни комплекси, хеликобактер пилори во крв и столица;
 • Автоимуни заболувања: Антитела специфични кон органи: тироидна жлезда (anti-TPO, anti-TG), црн џигер, желудник, бубрег. Системски автоантитела: ANA, ANCA, ENA, dsDNA, ssDNA, Jo, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, MPO; антифосфолипидни антитела: aCL – anticardiopirin. Панели за васкулитис: системска склероза, SLE, целијакија (anti-gliadin, anti-tTG, anti-DGP- во сите субкласи : screen,IgG, Ig), ревматски и репродуктивни (стерилитет, абортуси);
 • Хормонски испитувања комплет репродуктивни, тироидни и други хормони;

 • Оваријална резерва: AMH, FSH, LH;

 • Серумски Маркери на Ангиогенезата: sVEGF-R1/PlGF;

 • Определување на витамин – D, parathormone, osteocalcin,calcitonin,procalcitonin;

 • Комплетни ензимски испитувања: ADA, ALP, AST, ALT, LDH, GGT, CK, CK-MB, amilaza;

 • Туморски и кардиолошки маркери;

 • Хемостаза: скрининг хемостаза, испитување на тромобофилија, инхибитори на коагулација, фибринолиза, Д-димери, следење на антикоагулантна терапија;

 • Лабораториски дијагностички панели: за испитување стерилитет, спонтани абортуси и следење на ризична бременост;

 • Определување на ризик и предиспозиција за кардиоваскуларни заболувања;

 • Определување на ризик и предиспозиции за кардиоваскуларни заболувања;

 • Комплетни биохемиски испитувања: единстсвени изработуваме GastroPanel (неопходно ипитување пред да се одлучите за гастроскопија).

Mолекуларно дијагностичка лабораторија
 • RT-qPCR детекција на SARS-CoV-2;
 • RT-qPCR диференцијација на Британски и Јужно Афрички сој на SARS-CoV-2;
 • Респираторен панел (детекција на 18 респираторни патогени);
 • HPV23. Детекција и генотипизација на 23 субтипови на HPV;
 • STD панел. Детекција на 7 сексуално преносливи патогени микроорганизми.