Медицинско обезбедување на јавни настани

Медицинско обезбедување на јавен настан од политички, културен, забавен или спортски карактер.          

Располагаме со најсовремени санитетски возила и професионално обучен тим.