Медицински пакет по индикација

    • физикален преглед;
    • мерење на пристисок,
    • пулсоксиметрија,
    • совет и препорака