ПЗУ НИКОБ МЕДИКАЛ – ЦЕНОВНИК НА УСЛУГИ

 

24/7 ОТВОРЕНА ЛИНИЈА -15515- ЗА ДОСТАПНА ЛЕКАРСКА КОНСУЛТАЦИЈА

ТЕРЕНСКИ МЕДИЦИНСКИ ЕКИПИ 24ч НА ДЕН, 365 ДЕНА ГОДИШНО

ПАКЕТИ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ

ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ВО ОРДИНАЦИЈА

ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ВО ДОМАШНИ УСЛОВИ – ДОМАШНА ПОСЕТА

 

 

ОПИС И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

АМБУЛАНТСКИ ПРЕГЛЕД

Физикален преглед, ЕКГ, мерење на крвен притисок, пулсоксиметрија, глукометрија, мерење на телесна температура, совет и препорака

1.000 ден

ПРЕВЕНТИВЕН ПАКЕТ – ДОМАШНА ПОСЕТА , ИНТЕРВЕНЦИЈА ПО ИНДИКАЦИЈА

Физикален преглед, ЕКГ, мерење на крвен притисок, пулсоксиметрија, глукометрија, мерење на телесна температура, совет и препорака

3.000 ден

ЕКГ

300 ден

ИНТРАВЕНСКА АПЛИКАЦИЈА НА ТЕРАПИЈА ЗА ВРЕМЕ НА АМБУЛАНТСКИ ПРЕГЛЕД, ДОМАШНА ПОСЕТА, МЕДИЦИНСКИ ТРАНСПОРТ

500 ден

ИНТРАМУСКУЛНА АПЛИКАЦИЈА НА ТЕРАПИЈА ЗА ВРЕМЕ НА АМБУЛАНТСКИ ПРЕГЛЕД, ДОМАШНА ПОСЕТА, МЕДИЦИНСКИ ТРАНСПОРТ

300 ден

СУБКУТАНА АПЛИКАЦИЈА НА ТЕРАПИЈА ЗА ВРЕМЕ НА АМБУЛАНТСКИ ПРЕГЛЕД, ДОМАШНА ПОСЕТА, МЕДИЦИНСКИ ТРАНСПОРТ

300 ден

МЕДИЦИНСКИ ТРАНСПОРТ

(Втор транспорт во текот на истиот ден се наплаќа со 50% попуст)

3500 ден

МЕДИЦИНСКА ПРИДРУЖБА ЗА ВРЕМЕ НА МЕДИЦИНСКИ ТРАНСПОРТ

500 ден/час

ИТНА МЕДИЦИНСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА

6000 ден

УРОЛОШКИ ПАКЕТ

 3000 ден

ОНКОЛОШКИ ПАКЕТ

Физикален преглед,ЕКГ,мерење на крвен притисок, пулсоксиметрија, глукометрија, мерење на телесна температура, витаминска и рехидратациона терапија

3500 ден

ПОСТАВУВАЊЕ И ПРОМЕНА НА УРИНАРЕН КАТЕТЕР

2000 ден

ТОАЛЕТА И ПРЕВРСКА НА РАНА

1500 ден.

ИНТРАВЕНСКА АПЛИКАЦИЈА НА ТЕРАПИЈА

(само медицинска сестра/техничар)

1.500 ден.

ИНТРАМУСКУЛНА АПЛИКАЦИЈА НА ТЕРАПИЈА

(само медицинска сестра/техничар)

1000 ден

СУБКУТАНА АПЛИКАЦИЈА НА ТЕРАПИЈА

(само со медицинска сестра/техничар)

1000 ден

КОВИД-19 ПАКЕТ

Здравствена услуга во домашни услови за Ковид пациент -Физикален преглед, интравенска инфузија, ЕКГ, мерење на притисок, пулсоксиметрија, кислородна поддршка, апликација на терапија, совет и препорака

4.500 ден

МЕДИЦИНСКИ ТРАНСПОРТ НА КОВИД – 19 ПОЗИТИВЕН ПАЦИЕНТ

5.500 ден

МЕДИЦИНСКИ ТРАНСПОРТ НА ПАЦИЕНТ НА ТЕРИТОРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  МАКЕДОНИЈА

70 ден/км

МЕДИЦИНСКИ ТРАНСПОРТ НА КОВИД ПОЗИТИВЕН ПАЦИЕНТ НА ТЕРИТОРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

90 ден/км

МЕЃУНАРОДЕН МЕДИЦИНСКИ ТРАНСПОРТ

110 ден/км

МЕЃУНАРОДЕН МЕДИЦИНСКИ ТРАНСПОРТ НА КОВИД ПОЗИТИВЕН ПАЦИЕНТ

120 ден/км