ПЗУ НИКОБ МЕДИКАЛ – ЦЕНОВНИК НА УСЛУГИ               

ОПИС И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

ПРЕВЕНТИВЕН ПАКЕТ – ДОМАШНА ПОСЕТА (Еднаш месечно)

Физикален преглед, ЕКГ, мерење на притисок, пулсоксиметрија, интерпретација на брзи тестови за шеќер, масти и мокрача, совет и препорака

2.000,00 ден.

ПРЕВЕНТИВЕН ПАКЕТ – ДОМАШНА ПОСЕТА (Два пати месечно)

Физикален преглед, ЕКГ, мерење на притисок, пулсоксиметрија, интерпретација на брзи тестови за шеќер, масти и мокрача, совет и препорака

3.000,00 ден.

ДОМАШНА ПОСЕТА – ИНТЕРВЕНЦИЈА ПО ИНДИКАЦИЈА

Физикален преглед, мерење на пристисок, пулсоксиметрија, совет и препорака

1500,00 ден.

***Допонителен транспортен трошок за посета/превзмеање на пациент на/од домашна адреса/болница, лоциран во Скопје во зона 1

град Скопје Зона 1

500,00 ден.

***Допонителен транспортен трошок за посета/превзмеање на пациент на/од домашна адреса/болница, лоциран во Скопје во зона 2

град Скопје Зона 2

800,00 ден.

***Допонителен транспортен трошок за посета/превзмеање на пациент на/од домашна адреса/болница, лоциран во Скопје во зона 3

град Скопје  Зона 3

1.200,00 ден.

**Домашна посета надвор од територија на град Скопје  
 

70,00 ден./км

**Домашна посета надвор од територија на град Скопје  на Ковид пациент

90,00 ден./км

КОВИД-19 Транспорт на пациент од дом до болница град Скопје или обратно, при реализација на услугата санитетски транспорт со мед. сестра/тех. (единечна цена)

*** Цената дополнително се зголемува за фиксен износ (400,00 ден/700,00 ден/1.000,00 ден) во зависност од локацијата на пациентот и зоната (1,2,3) на град Скопје во која се наоѓа.

4.500,00 ден.

КОВИД-19 Транспорт на пациент од дом до болница град Скопје или обратно, при реализација на услугата медицински транспорт

(единечна цена)

*** Цената дополнително се зголемува за фиксен износ (400,00 ден/700,00 ден/1.000,00 ден) во зависност од локацијата на пациентот и зоната (1,2,3) на град Скопје во која се наоѓа.

5.500,00 ден.

КОВИД-19 Транспорт на пациент од дом до болница или обратно територија на Република Северна Македонија

90,00 ден./км

КОВИД-19 ПАКЕТ

Здравствена услуга во домашни услови за Ковид пациент -Физикален преглед, интравенска инфузија, ЕКГ, мерење на притисок, пулсоксиметрија, КИСЛОРОДНА ПОДРШКА, апликација на терапија, совет и препорака

4.900,00 ден.

ПОСТ КОВИД-19 ПАКЕТ

Здравствена услуга во домашни услови, физикален преглед, ЕКГ, мерење на крвен притисок, пулсоксиметрија, апликација на терапија, интравенска инфузија, совет и препорака

3.400,00 ден.

ПОСТ БОЛНИЧКИ ПАКЕТ ТРЕТМАН

Здравствена услуга во домашни услови со постоперативна нега на болен,  физикален преглед, ЕКГ, мерење на крвен притисок, пулсоксиметрија, апликација на терапија, комплетна инфузиона и супституциона терапија (инфузија, и.м/и.в. /с.к терапија) тоалета на рана и преврска, пласирање на катетер и испирање на бешика, совет и препорака

5.000,00 ден.

Амбулантски преглед

1.500,00 ден.

ЕКГ

600,00 ден.

Поставување на интравенска инфузија

700,00 ден.

Апликација на терапија – субкутана

400,00 ден.

Апликација на терапија – интрамускулна

600,00 ден.

Апликација на терапија – венска

600,00 ден.

Поставување и промена на уринарен катетер

1.500,00 ден.

Обработка на рана и  преврска

1.000,00 ден.

Санитетски транспорт со возач од дом до болница или обратно (единечна цена)

*** Цената дополнително се зголемува за фиксен износ (400,00 ден/700,00 ден/1.000,00 ден) во зависност од локацијата на пациентот и зоната (1,2,3) на град Скопје во која се наоѓа

1.500,00 ден.

Санитетски транспорт со мед. сестра/тех. од дом до болница или обратно (единечна цена)

*** Цената дополнително се зголемува за фиксен износ (400,00 ден/700,00 ден/1.000,00 ден) во зависност од локацијата на пациентот и зоната (1,2,3) на град Скопје во која се наоѓа

2.200,00 ден.

Медицински транспорт  од дом до болница или обратно

(единечна цена)

*** Цената дополнително се зголемува за фиксен износ (400,00 ден/700,00 ден/1.000,00 ден) во зависност од локацијата на пациентот и зоната (1,2,3) на град Скопје во која се наоѓа

4.000,00 ден.

Медицински транспорт од дом до болница или обратно на територија на Република Северна Македонија

70,00 ден/км

Меѓународен медицински транспорт

110,00 ден/км

Меѓународен медицински транспорт на Ковид пациент

120,00 ден/км

Животозагрозувачки медицински транспорт

По договор

Медицинско обезбедување на јавни настани

По договор

 

Забелешка:

*При потреба за реализација на транспортните услуги за пациентот во две насоки, во текот на истиот ден (од дом до болница и од болница до дома или обратно), следува попуст на единечните цени на услугите за вториот транспорт во висина од 50% (Ковид 19 медицински транспорт, Ковид 19 транспорт со мед.сестра/тех, Медицински транспорт, Санитетски транспорт со возач, Санитетски транспорт со мед. Сестра/тех).

*Скопје (зона 1)

Општина  Центар – Населено место:

Дебар Маало, Буњаковец, Капиштец, Водно,Тасино чешмиче, Центар, Пролет Центар, Маџир маало, Крњево, Ново маало, Панорама; Стара Чаршија, Бит Пазар;

Општина Карпош – Населено место:

Карпош 1, Карпош 2, Карпош 3, Карпош 4, Тафталиџе 1, Тафталиџе 2, Козле;

Општина Чаир – Населено место:

Чаир, Серава, Топаана, Пластичарска

Општина Кисела Вода – Населено место:

Кисела Вода, Приpор, Усје, Пинтија;

Општина Гази Баба – Населено место:

Автокоманда, Ќерамидница;

Општина Аеродром – Населено место:

Аеродром, Јане Сандански, Ново Лисиче, Мичурин, Острово, Реонски Центар, 13-ти Ноември, Лисиче;              

*Скопје (зона 2)

Општина  Карпош – Населено место:

Злокуќани,,Влае 1, Влае 2, Жданец, Трнодол, Долно Нерези, Бардовци;

Општина  Кисела Вода – Населено место:

Драчево               

Општина  Гази Баба – Населено место:

Железара, Ченто, Маџари;                   

Општина  Бутел – Населено место:

Скопје Север, Бутел 1,Бутел 2,Визбегово;

Општина  Ѓорче Петров– Населено место:

Ѓорче Петров, Дексион, Мирче Ацев, Хром, Даме Груев,Горно Лисиче;

*Скопје (зона 3)

Општина  Карпош – Населено место:

Средно Нерези, Горно Нерези;

Општина  Гази Баба – Населено место:

Трубарево , Гоце Делчев, Јурумлери, Колонија, Идризово, Инџиково, Сингелиќ, Стајковци, Смилковци, Брњарци, Страчинци, Виниче, Црешево, Раштак, Булачани;

Општина  Бутел – Населено место:

Радишани, Љуботенски пат, Љуботен, Љубанци;              

Општина  Ѓорче Перов – Населено место:

Ново село, Кисела јабука, Волково, Стопански двор, Орман, Никиштане, Кучково;

Општина Аеродром – Населено место:

Долно Лисиче, Горно Лисиче;

Општина Шуто Оризари – Населено место:

Шуто Оризари, Долно Оризари;

Општина Сарај – Населено место:

Раовиќ, Чајлане, Матка, Грчец, Паничари, Буковиќ, Семениште,

Шишево, Ласкарци, Арнакија, Горна Арнакија, Глумово, Крушопек, Љубин, Кондово, Копаница, Бојане, Рашче, Долно Свиларе, Горно Свиларе, Радуша, Рудник Радуша, Дворце;

Општина Студеничани – Населено место:

Студеничани, Морани, Љубош, Батинци, Дресница, Долно Количани, Горно Количани, Вртекица, Пагаруша, Рамни Габер,

Варвара, Драчевица, Црвена вода, Калдирец, Умово, Малчиште, Маркова Сушица, Осинчани, Елово, Црн врв, Алдинци;

Општина Зелениково – Населено место:

Зелениково, Таор, Морани, Огњанци, Орешани, Пакошево;                   

Општина Сопиште – Населено место:

Сопиште, Ракотинци, Горно Соње, Долно Соње, Добридол, Чифлик, Барово, Света Петка, Говрлево, Нова Брезница, Јаболци, Држилово, Патишка река;

Општина Илинден – Населено место:

Илинден, Марино, Кадино, Мралино, Ајватовци, Бунарџик, Миладиновци, Бујковци, Мршевци, Бучинци, Дељадровци, Текија;

Општина Арачиново – Населено место:

Арачиново;

Општина Петровец – Населено место:

Петровец, Ржаничино, Чојлија, Долно Коњари, Средно Коњари,

Горно Коњари, Катланово;

Општина Чучер Сандево – Населено место:

Чучер Сандево, Стенковец, Бразда, Глуво, Милковци, Бањани, Горњане, Кучевиште, Побожје;

*Цената за меѓуградски транспорт ќе се утврди врз основа на вкупниот број на реализирани километри во двата правци. Растојанието помеѓу Скопје и останатите градови во Р. Македонија е утврдено во табелата објавена од  Авто Мото Сојузот на Македонија (пр. Скопје – Тетово – Скопје 80 км* ед. цена 60,00 ден = 4.800,00 ден).

 

 ПЗУ НИКОБ МЕДИКАЛ