ПЗУ НИКОБ МЕДИКАЛ 

 

02 / 15  – 515 –  ДОСТАПНА ЛЕКАРСКА КОНСУЛТАЦИЈА

ТЕРЕНСКИ МЕДИЦИНСКИ ЕКИПИ 

ПАКЕТИ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ

ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ВО ОРДИНАЦИЈА

ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ВО ДОМАШНИ УСЛОВИ – ДОМАШНА ПОСЕТА

 

 

ОПИС НА УСЛУГИ

АМБУЛАНТСКИ ПРЕГЛЕД

Физикален преглед, ЕКГ, мерење на крвен притисок, пулсоксиметрија, глукометрија, мерење на телесна температура, совет, препорака и апликација на терапиија

 

ДОМАШНА ПОСЕТА , ИНТЕРВЕНЦИЈА ПО ИНДИКАЦИЈА

Физикален преглед, ЕКГ, мерење на крвен притисок, пулсоксиметрија, глукометрија, мерење на телесна температура, совет и препорака

 

ЕКГ

 

АПЛИКАЦИЈА НА ТЕРАПИЈА ЗА ВРЕМЕ НА АМБУЛАНТСКИ ПРЕГЛЕД, ДОМАШНА ПОСЕТА, МЕДИЦИНСКИ ТРАНСПОРТ

 

МЕДИЦИНСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ

Со предавање на пациент до 30 мин (макс)

 

МЕДИЦИНСКА ПРИДРУЖБА ЗА ВРЕМЕ НА МЕДИЦИНСКИ ТРАНСПОРТ

 

ДОПОЛНИТЕЛНА УСЛУГА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА МЕДИЦИНСКИ ТРАНСПОРТ

 

ИТНА МЕДИЦИНСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА

 

ОНКОЛОШКИ ПАКЕТ

Физикален преглед,ЕКГ,мерење на крвен притисок, пулсоксиметрија, глукометрија, мерење на телесна температура, витаминска и рехидратациона терапија

 

ПОСТАВУВАЊЕ И ПРОМЕНА НА УРИНАРЕН КАТЕТЕР

 

ТОАЛЕТА И ПРЕВРСКА НА РАНА

 

ИНТРАВЕНСКА АПЛИКАЦИЈА НА ТЕРАПИЈА

(само медицинска сестра/техничар)

 

 

ИНТРАМУСКУЛНА АПЛИКАЦИЈА НА ТЕРАПИЈА

(само медицинска сестра/техничар)

 

 

СУБКУТАНА АПЛИКАЦИЈА НА ТЕРАПИЈА

(само со медицинска сестра/техничар)

 

КОВИД-19 ПАКЕТ

Здравствена услуга во домашни услови за Ковид пациент -Физикален преглед, интравенска инфузија, ЕКГ, мерење на притисок, пулсоксиметрија, кислородна поддршка, апликација на терапија, совет и препорака

 

МЕДИЦИНСКИ ТРАНСПОРТ НА КОВИД – 19 ПОЗИТИВЕН ПАЦИЕНТ

 

МЕДИЦИНСКИ ТРАНСПОРТ НА ПАЦИЕНТ НА ТЕРИТОРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  МАКЕДОНИЈА

 

МЕЃУНАРОДЕН МЕДИЦИНСКИ ТРАНСПОРТ

 

МЕДИЦИНСКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА НАСТАН

 

 

МЕДИЦИНСКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА НАСТАН ПО ЧАС