Никоб Медикал со поддршка на ЛЕТНАТА ШКОЛА ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА 2021

Изминатиов викенд од 16 до 18 јули во Хотел Десарет во Охрид се одржа летната школа за студенти по медицина каде што беа вклучени бројни предавања и работилници од неколку области, каде што студентите имаа можност да ги надополнат своите практични знаења.

Настанот  беше поддржан од Никоб Медикал, Министерство за здравство на Република Северна Македонија, Медицински факултет при УКИМ во Скопје, Македонско Лекарско Друштво, Медицински Симулациски Центар, а беше организиран од страна на Здружениетото на студенти по медицина ЗСМ, во соработка со Факултетското студентско собрание на Медицински факултет во Скопје, Европската медицинска студентска асоцијација ЕМСА Македонија и Македонската медицинска студентска асоцијација ММСА.

На свечено отварање на настанот се обратија деканот на Медицински факултет при УКИМ во Скопје, проф д-р Соња Топузовска, министерот за здраввство, доц д-р Венко Филипче, претседателот на Македонското лекарско друштво, проф д-р Горан Димитров и директорката на ПЗУ Никоб Медикал и Никоб Лаб, д-р Татјана Баевска Вучковиќ.

Д-р.Спец.Субспец. Татјана Баевска Вучковиќ, ја истакна благодарноста за присуството на оваа “Летна школа за студенти по медицина”, каде што студентите по медицина се запознаа одблиску со услугите и дејностите на ПЗУ Никоб Медикал и Никоб Лаб.

ПЗУ Никоб Медикал, приватна здравствена установа на примарно ниво со здравствени услуги во ординација и во домашни услови, преку домашна посета со сите услуги кои може да се обезбедат на примарно ниво, медицински транспорт и медицинско обезбедување на јавни настани. Целта ние да сме блиски, достпани, брзи и квалитетни за секој кому сме потребни. Некогаш минути, секунди значат живот. Располагаме со 20 тина медицински тимови, високо обучени за работа по стндари на МБД( Медицина базирана на докази)  и протоколи за работа, 7 најсовремени опремени амбулантни возила, две санитетски и три леки коли. Возилата можат да обезбедат транспорт во градот, во државата и надвор од државата.”

 Д-р Баевска Вучковиќ ја истакна благодарност до основачот г-н Кирил Лазаров како млад и амбициозен работодавец, човек со визија која се реализира и е оперативно функционална, а сето во насока на блиска и достапна услуга кога е најпотребна, каде што со години се минимизира значењето на базата на здравствениот систем и најмалку се вложува, а пандемијата ја покажа и докажа важноста на таа служба.

Вработуваме млади колеги во кои инвестираме знаење и работно искуство и креираме стабилна и предвидлива иднина. Овој настан е одлична можност за претставување на нашите услуги, со надеж дека дел од младите доктори што се тука присутни на оваа “Летна школа за студенти по медицина” ќе бидат наши колеги во иднина – истакна д-р Татјана Баевска Вучковиќ.

Здравјето и безбедноста, едни од најважните фактори во секојдневието, клучни за дефинирање на квалитетот на живот и живеење.

Обраќање на Д-р.Спец.Субспец. Татјана Баевска Вучковиќ – Директор на ПЗУ Никоб Медикал и Никоб Лаб на присутните при одржување на стручна и научна конференција од страна на Асоцијација за корпоративна безбедност  “Форензичка дејност и приватно обезбедување во услови на пандемија со Ковид-19 – состојби и предизвици”.

Почитувани,

Ми претставува огромна чест и задоволство да се обратам на присутниот аудиториум,  да Ве поздравам и посакам успешна и плодна стручна и научна конференција во организација на Асоцијацијата за корпоратитвна безбедност, а воедно и да се заблагодарам за учеството на организаторот.

Здравјето и безбедноста посекако се два важни фактори во секојдневието кои се клучни во дефинирање на квалитет на живот и живеење.

Изминатава година ипол живееме во можеби за нас најголем предизвик и закана за здравјето, безбедноста и животот, актуелната Ковид-19 пандемија, која покрај непредвидлив и донекаде непознат ток на болеста, присуството на пост ковид симптоматологија, како и нарушување на социјална комуникација сериозно се одрази и на менталното здравје. Сеуште е рано да се дефинираат последиците од сета ова криза која ја живееме, но сериозно се одрази на пристапот и достапноста на здравствените услуги на секое ниво посебно во делот на примарната здравствена заштита која според Уставот на државата е задолжителна за секој граѓанин.

Во таа насока од неодамна започна со работа ПЗУ Никоб Медикал, приватна здравствена установа на примарно ниво со здравствени услуги во ординација и во домашни услови преку домашна посета со сите услуги кои може да се обезбедат на примарно ниво, медицински транспорт и медицинско обезбедување на јавни настани. Целта ние да сме блиски, достпани, брзи и квалитетни за секој кому сме потребни. Некогаш минути, секунди значат живот. Располагаме со 20 тина медицински тимови, високо обучени за работа по стндари на МБД( Медицина базирана на докази)  и протоколи за работа, 7 најсовремени опремени амбулантни возила, две санитетски и три леки коли.  Возилата можат да обезбедат транспорт во градот, во државата и надвор од државата.  Благодарност до основачот г-н Кирил Лазаров како млад и амбициозен работодавец, човек со визија која се реализира и е оперативно функционална а сето во насока на блиска и достапна услуга кога е најпотребна. Со години се минимизира значењето на базата на здравствениот систем и најмалку се вложува, а пандемијата ја покажа и докажа важноста на таа служба. Инвестицијата е комплетно приватна, вработуваме млади колеги во кои инвестираме знаење и работно искуство и креираме стабилна и предвидлива иднина.

Како надополнување на медицинскиот дел од неодамна започна со работа и ПЗУ Никоб Лаб – дијагностичка лабораторија, која дава услуги во делот на биохемиска и молекуларна дијагностика, која е опремена со најсофистицирана апаратура, интегриран биохемиски аналајзер, тестови на листа на СЗО и високо професионален кадар.

Во таа насока можностите со кои располагаме нудат на граѓаните доближување на услугите према место на живеење посебно во делот на Ковид-19 тестирање. Од 24.6 покрај базата во Кисела Вода, започнаа со работа 5 дистални пунктови и тос на следните локации- Табановце, Дојран, Гевгелија, Аеродромите Скопје и Охрид. На овој начин со пунктовите покрај нашите граѓани, овозможуваме и странски државјани кои транзитираат да можат да имаат достапна услуга, а тоа би се одразило и на економијата.

За релативно кратко време на работење имаме договори за соработка како со приватни така и со јавни здравствени установи меѓу кои и Институтот за судска медицина, криминалистика и медицинска деонтологија. Заедно коопретивни сериозно можеме да допринесеме во олеснување и достапност на услуги за граѓаните, да се безбедни и сигурни во нас кога сме им најпотребни.

Со Почит,

Д-р.Спец.Субспец. Татјана Баевска Вучковиќ

Директор на ПЗУ Никоб Медикал и Никоб Лаб

Скопје, 26.6.2021г

НИКОБ Медикал и Никоб Лаб се креирани да бидат системски одговор и 24 часовна медицинска заштита на граѓаните

Од неодамна на пазарот во Македонија функционираат два нови правни субјекти во делот на здравствената заштита на граѓаните, станува збор за Никоб Медикал и Никоб Лаб кои се нови членови во здравствениот систем и кои од неодамна започнаа со достапност на здравствени услуги за пациентите. За  што конкретно станува збор и за какви услуги тие нудат разговаравме со Доктор спец. субспец. Татјана Баевска – Вучковиќ, Директор на ПЗУ Никоб Медикал и Никоб Лаб. 

На самиот почеток ја прашавме доктор Татјана Баевска – Вучковиќ за каква новина станува збор на пазарот и какви услуги нудат ПЗУ Никоб Медикал и Никоб Лаб.

Таа вели дека станува збор за приватни здравствени установи кои се надвор од мрежата и самостојно финансирани од основачот Никоб Обезбедување.  Идејата потекнува од основачот кој е млад развиен и реализиран работодавач, а воедно и најголем работодавач во државата и кој потикнат од развиеноста на мобилност и теренска логистика, инвестира и основа здравствени установи со кои се овозможува поголема достапност на видот на услуги според дејноста на установите, вели Баевска Вучковиќ.

Таа додава дека ПЗУ Никоб Медикал претставува здравствена установа со здравствени услуги на примарно ниво во ординација како и здравствени услуги во домашни услови, 24 часа достапна телефонска медицинска консултација,  медицински и санитетски транспорт, како и медицинско обезбедување на јавни настани.

Водени од анализите, потребите, современиот начин на живеење, достапноста на примарната здравствена заштита како есенцијална,  придонесе да се развиваме и основаме ваков вид на здравствени услуги за кои сме квалитетно подготвени, брзи и достапни, а се со цел да сме блиски за корисниците на нашите услуги. Целта ни е поголема достапност и искористливост на овој вид на услуги кои сериозно влијаат на квалитетот на живот на секој поединец, вели докторката.

ПЗУ Никоб Лаб е лабораторија со биохемиска и молекуларна дијагностика која според дејноста е установа на секундарно ниво со широка палета на лабораториски услуги, а кои се достапни за корисниците во самата лабораторија но обезбедена е и достапност и во домашни услови или работна средина.

Располагаме со повеќе мобилни тимови кои земаат материјал теренски, а резултатите се добиваат електронски и на тој начин допринесуваме доближување на услугите и за оние кои не се во можност да се движат или се времено спречени.

Таа додава дека во делот на биохемиските анализи располагаат со најсовремена биохемиска лабораториска опрема како интегриран биохемиски апарат кој има можност за 800 анализи на час и широка палета на реагенси за лабораториска дијагностика. Молекуларната дијагностика исто така е овозможена со најсовремена апаратура, широка палета на услуги кои се валидирани и оптимизирани за специфично, сензитивно и високо репродуцибилно следење и анализирање  на инфективни, неинфективни, генетски, наследни заболувања, како и проценка на ризик од појава на одредени неоплазми и/или развој на специфични заболувања, неинвазивна пренатална дијагностика и детекција на машки и женски инфертилитет.  

Се наметна и прашањето за услугите кои тие ги нудат и како граѓаните можат истите да ги користат услуги.

 Доктор Баевска Вучковиќ вели дека корисници на нивните здравствени услуги може да се сите на кои можат да им помогнат кога им е најпотребна здравствената услуга во делот на Медикал со 24 часа достапна медицинска консултација преку бројот 15515, користење на апликација која е приспособена за лесна употреба за секоја возрасна генерација, како и преку веб сајт на кој се објавени сите наши услуги.

Услугите доколку се итни секако се користи 15515, се разговара со пациентот се дава совет,  а доколку има потреба од домашна интервенција, медицински тим од доктор и сестра се упатува према пациентот. Нашата достапност и мобилност се постигнува со амбулантни возила опремени со најсовремена медицинска опрема кои преку интегриран мониторинг систем обезбедуваме брза, достапна и квалитетна услуга. Располагаме со 10 амбулантни возила, 10 санитетски и леки коли за домашна посета, како и 20 медицински тима кои се 24 часа достапни за доближивање на здравствените услуги према место на живеење или работење, вели таа.

Ја прашавме и за превентивните прегледи.

 Докторката вели дека здравствените навики за лична грижа за превенција или следење на одредено хронично засболување го овозможување со превентивен пакет, кој вклучува физикален преглед, мерење на притисок, пулсоксиметрија, ЕКГ, брзи тестови за мерење на шеќер, холестерол, триглицериди и анализа на мокрача, а  согласно наодот следи препорака или совет за понатамошно постапување.

Во период на пандемија кога е отежнат пристапот поради акцент на актуелната состојба на Ковид-19, на овој начин сме блиски и достапни за корисниците. Исто така,  ги овозможуваме сите интервенции по индикација на примарно ниво во ординација или во домашни услови, ординирање на терапија, преврски, тоалета на рана, апликација на катетер, постоперативна нега и грижа, медицински транспорт во градот Скопје, во државата како и можност за меѓународен транспорт, вели таа. 

Живееме во време на пандемија и тука се наметнува прашањето околу услугите поврзани со Ковид 19.

 Водени од достапни и квалитетни услуги во однос на минимизирање на ризик од трансмисија на вирусот, во ПЗУ Никоб Лаб обезбеден е посебен павиљон за земање на материјал за тестирање, лесен пристап со сопствен паркинг простор и електронски резултат во тек на денот, кој ако е за патување се доставува со посебен сертификат со QR код и достапни цени.

Доктор Баевска Вучковиќ вели дека нивната здравствена установа ги следи актуелните случувања како кај нас, така и во светот за актуелната Ковид-19 пандемија и подготвена е да стартува со потребните услуги, преку PCR тестирање, брзи антигенски тестови за Ковид-19, како и детектирање на антинтела преку квантитативно одредување на титарот на антитела. Таа додава дека реагенсите за сите анализи кои ги изработуваат се одобрени и се наоѓаат на листата на Светската Здравствена Организација. Покрај Rt-qPCR метод на детекција на вирусот, од неодамна ексклузивност поседуваме за RT-LAMP Quiz Biochip метод за детекција на вирусот, светски најнова и врвна технологија каде се употребуваат биочипови за детекција на вирусот.

Предноста е во најсовремена методологија каде времето на позитивност на вирусот е во 5тата минута а негативност на вирусот во 60та минута и на тој начин се добива ултра брз тест со 100% точност без можност за контаминација на материјалот, вели доктор Баевска Вучковиќ.

Согласно актуелната состојба во пресрет и во тек на летните годишни одмори, како и согласно препораките од СЗО за патувања, покрај пунктот во базата на лабораторијата, во тек на месец јуни оперативно сме достапни и со мобилни екипи во градови во внатрешноста, пункт во дворот на Хотел Фламинго и пунк на северната граница. Покрај споменатите услуги ја овозможуваме и на ТАВ Аеродромите во Скопје и Охрид, заклучува таа на  прашањето поврзано со Ковид 19. 

На крај ја прашавме докторката за совет или пак за порака до граѓаните.

Здравјето и безбедноста се важни чинители за здрав, квалитетен и безбеден живот, а ние сме тука во системот тоа да го обезбедиме секогаш кога ќе е најпотребно, вели таа.

Доктор Татјана Баевска Вучковиќ упати благодарност до основачот кој одлучил да инвестира во овој сегмент од системот, кој овозможува услуга која иако донекаде е занемарена, а суштински многу важна, понекогаш минутите се важни за живот.

Храброст е денес преку иновативни идеи да се инвестира во овој сегмент од системот, кој овозможува услуга која иако донекаде е занемарена, а суштински многу важна, понекогаш минути се важни за живот, нашата брза медицинска интервенција, достапност и квалитет верувам ќе бидат значајни за сите оние кои ќе побараат помош од нас, се трудиме и работиме најдобро што умееме, бидејќи целта ни е да секој има можност и достапност за услугите, ние тука не застануваме, ќе растеме и ќе се развиваме и во специјалистичка дејност и услуги.

Она, што нас не прави посебно среќни и горди и што таргетиравме и профилиравме тим од околу 30 млади доктори, сестри и други медицински работници, како и здравствени соработници биохемичари, лаборанти, молекуларни биолози, административни работници кои најискрено поголем дел од нив веќе имаа желба или веќе беа тргнати својата егзистенција да ја бараат надвор од нашата држава. Но, обуката од адекватни центри и обучувачи , но и интерната академија која сакаме да ја развиваме во преспектива и условите кои ги понудивме, младите доктори решија да бидат дел од тимот на НИКОБ Медикал и НИКОБ Лаб.

Нашата брза медицинска интервенција, достапност и квалитет верувам ќе бидат значајни за сите оние кои ќе побараат помош од нас. Се трудиме и работиме најдобро што умееме, бидејќи целта ни е секој да има можност и достапност за услугите. И ние тука не застануваме, ќе растеме и ќе се развиваме и во специјалистичка дејност и услуги, каде секој наш корисник на едно место со се потребно би бил истретиран, заклучува доктор Татјана Баевска Вучковиќ во првото интервју на оваа позиција.

Почнува со работа нова приватна здравствена установа – Никоб Медикал

Денеска е 7 април, ден на здравјето, еден од најзначајните празници и за Вас и за нас, но и за светот. Согласно актуелната пандемијата која го разбуди светот дека докторите, медицинските сестрите и целокупниот медицинскиот персонал се најважните личности на денешницата. Здравјето е најскапоценото нешто кое треба да го негуваме.

Денес здравјето е нешто за кое не треба да грешиме и импровизираме, туку во него да инвестираме и вложуваме.

Здравјето нема цена.

Водени од тоа, нашата компанија НИКОБ, лидер во услугите за брза и ефикасна безбедност одлучи да ви го престави идниот иновативен концепт за здравствени услуги кои ќе можат да ги користат сите граѓани, клиенти, но и државата кога ќе има потреба од тоа.

Имаме чест и задоволство да Ве информираме дека наскоро почнува со работа ПЗУ НИКОБ МЕДИКАЛ  ќе биде на располагање на граѓаните преку соодветни здравствени услуги во домашни услови, 24 часа достапна телефонска медицинска консултација, медицински и санитетски транспорти медицинско обезбедување на јавни настани. Покрај медицинските услуги преку ПЗУ Никоб Лаб обезбедуваме и услуги со најсовремена дијагностичка-биохемиска лабораторија и молекуларна дијагностика со можност за услуги во самата лабораторија како и лабораториски услуги во домашни услови.  На располагање на нашите клиенти ќе бидат 20 врвно обучени медицински тимови, составени од доктори, медицински сестри, опремени со најсовремени амбулантни и санитетски возила во нашата држава и преку интегриран мониторинг систем поврзани со апликација која ќе може да ја поседуваат корисниците на нашите услуги за кои обезбедуваме брза, достапна и квалитетна здравствена услуга.

Почитувани, на овој проект на кој работевме со години и претставува  дел од нашето 25 годишно богато портфолио како лидери во брза реакција, а сега во сихронизација со најсовремените медицински практики ќе биде уникатен концепт во нашата држава. Затоа ние со веќе докажан интегритет го пласираме во услови кога се соочуваме со најразорната пандемија која човештвото ја памети во поновата историја и е со искрена намера да им помогнеме на граѓаните и на здравствениот систем воопшто. Ние сме одлучни во овој предизвик. Одлучивме да инвестираме во здравствени политики и во медицински персонал, свесни дека овој кадар е во заминување и одлучивме да инвестираме во најтешката економска криза за да покажеме дека здравјето на граѓаните нема цена.

Затоа НИКОБ МЕДИКАЛ е 100 отсто приватна инвестиција и ќе ги понуди најфлексибилните, најдостапните и најприфатливите цени на пазарот за услуги за кои бенефит ќе имаат граѓаните и идните клиенти, а ќе бидеме и додадена вредност на здравствениот систем во нашата држава.

ДОАЃА ВИСТИНСКИ ОДГОВОР ВО ВИСТИНСКО ВРЕМЕ.

Среќен 7 април, светски ден на здравјето.