НИКОБ Mедикал со поддршка и презентација на 43 Меѓународен медицински научен конгрес во Охрид

НИКОБ Mедикал со голем интерес го поддржа 43 Меѓународен медицински научен конгрес во организација на Македонската медицинска студентска асоцијација кој се одржува од 20 Мај до 24 Мај во Охрид, а ММСА е најстарата студентска медицинска организација во државата, создадена заедно со формирањето на медицинскиот факултет во Скопје, и е преставник на повеќе од 2500 студенти по медицина, а со оваа традиција е носител на титулата најстар конгрес на студенти и млади доктори во Источна Европа

Интернационалниот Медицински научен конгрес претсавува 4-дневен настан каде што повеќе од 300 студенти по медицина и млади доктори имаат шанса да го надоградат своето знаење од еминентни домашни и странски професори и предавачи.

НИКОБ Медикал како здравствена установа поддржува и промовира медицинска, социјална и јавно-здравствена едукација.

Директорката на НИКОБ Медикал и НИКОБ Лаб, Д-р Спец.Субспец. Татјана Баевска Вучковиќ на 20 Мај имаше поздравен и воведен говор на отварањето на конгресот, а следниот ден на 21 Мај, директорката учествуваше во работилницата со видео презентација на темата НИКОБ Медикал и НИКОБ Лаб – презентација на капацитети, ресурси и вид на услуга, а веднаш потоа студентите кои беа дел од работилницата имаа можност во живо да учествуваат во демонстрирање на капацитетите на медицинските тимови на НИКОБ Медикал, со тренинг симулација на брзата медицинска интервенција со две високо  опремени амбулантни возила и со ресурсите и капацитетите со кои располагаат.

Студентите покажаа особен интрес и активно учествуваа во работилницата на НИКОБ Медикал и се стекнаа со нови вештини и едукации во областа на интервентната медицина.

НИКОБ МЕДИКАЛ со нова услуга, матичен доктор во мрежата на ФЗО за граѓаните во град Скопје и општина Кисела Вода

Во насока на зајакнување на мрежата на матични доктори и доближување на услугите кон граѓаните и заедниците за што подостапна примарна здравствена заштита, во ПЗУ Никоб Медикал започна со работа ординација по општа медицина со матичен доктор од мрежата на Фондот за здравствено осигурување.

Матичниот доктор е со повеќе од 25 години работно искуство во својата струка

Работното време на матичниот доктор е од понеделник, вторник, среда и петок од 8,00 часот до 16,00 часот, а во четврток со работно време од 12,00 часот до 20,00 часот.

Дополнителните услуги кои можете да ги користите во ПЗУ Никоб Медикал се и Брзата медицинска интервенција, домашната посета и аплицирање на терапија во домашни услови, а наскоро во НИКОб Лаб ќе бидат достапни и лабораториски анализи и услуги од листата на Фондот за здравствено осигурување