Рани и нивно лекување

Рана претставува надворешен или внатрешен прекин на телесното ткиво, односно губење на континуитетот на кожниот епител, со или без губење на основното сврзно ткиво (т.е мускули, нерви,коски).  Описот на раната може да биде претставен на повеќе начини: по методот на нејзиното настанување, според нејзината природа (потекло), анатомската локација, според патолошките симптоми, односно поради појавата на доминантните ткива во самата рана.

Сите дефиниции служат како критична цел во проценката и соодветното менаџирање на раната, се до разрешување на симптомите или целосно заздравување, што е главна цел на медицинско-хируршкиот пристап. Заздравување на рана означува обнова на оштетеното ткиво со формирање на сврзно ткиво и повторно растење на епителот.

1. Според методот на настанување, постојат 4 основни типови на рани:

     ● Абразија = рана која настанува по контакт на кожата со груба или тврда површина, не е длабока, раскинот на ткивото може да биде со или без крварење. Може да настане по пад, како гребаница или по удар со предмет. Најчесто се третира со антисептичен/антибактериски пристап.

     ● Лацерација = рана која настанува со подлабок рез или кинење на кожата, најчесто придружена со крварење кое може да биде брзо и екстензивно. Настанува по несреќи со остри предмети, машини или алати. Најчесто се третира со антисептичен/антибактериски и хируршки пристап.

     ● Пункција = рана која настанала како резултат на прободување на кожата со шилест предмет. Настанува најчесто со убод од игли, шајки и други остри сечила. Овој тип на рана може, но и не мора да биде придружен со крварење, но обично се работи за длабок тип на рана, со која се оштетуваат и внатрешните ткива. Најчесто се третира хируршки, понекогаш се прима и вакцина против Тетанус како дополнителна заштитна мерка.

     ● Авулзија = рана која настанува со делумно или целосно кинење на кожата со ошттување на околните ткива. Овој тип на рана најчесто настанува како резултат на несреќи, експлозии, истрели од огнено оружје. Раната е придружена со обилно и брзо крварење. Овој тип на рана се третира хируршки, обично подолг временски период.

Кога да посетите доктор?

кога раната е подлабока од 2-3см

• кога раната крвари повеќе од 20 минути

• кога крварењето од раната не престанува по директен притисок врз истата

• кога крварењето од раната настапило после повреда од сериозно потекло.

2.Според природата на настанување, раните се класифицираат како акутни и хронични.

     ● Акутна рана се дефинира како повреда на кожа по пат на инцизија или траума и заздравува уредно и навремено. Во акутни рани спаѓаат сите типови и подвидови на гореспоменатите рани и повреди (механички, хируршки, изгореници итн.) кои по одреден временски период од нивното третирање, спонтано заздравуваат.

    ● Хронична рана се дефинира како повреда на кожа која не успева да помине низ нормалните фази на зараснување на раната на уреден и навремен начин. Овие рани се јавуваат како резултат на недостаток на нормални клетки, кои често се дисфункционални поради патолошкото однесување на кожното ткиво. Ваквите рани потешко зараснуваат и нивното третирање трае долг временски период и нивниот третман скоро секогаш е хируршки. Хроничните рани понатаму може да се класифицираат како васкуларни улцери (венски и артериски), дијабетски улцери, компресивни улцери, декубитални улцери и гангренозни улцери.

   ◊ Васкуларни улцери се рани на кожата кои натануваат како резултат на проблеми со крвната циркулација. Најчест тип на васкуларен улцер е венскиот улцер, кој настанува како резултат на нарушување на нормалната морфологија на вените, особено во подколениците. Најчесто настануваат како последица од варикозни вени или  инфламација на површинскиот и длабокиот венски систем. Се третираат најчесто со антисптични и топикални медикаменти во рана фаза на настанување.

   ◊ Дијабетските улцери (попознато како дијабетско стапало) се рани кои настануваат како директна последица кај пациентите со дијабет.  Овие рани се јавуваат како резултат на распаѓање на кожата и ткивата на стапалата и глуждовите. Главните симптоми се оток, болки, црвенило и печење. Ова е доста сериозна рана која мора навремено хируршки да се третира, бидејќи е подложна на чести инфекции и инфламации, која може да доведе до целосно отстранување на стапалото.

   ◊ Декубиталните улцери се рани кои настануваат како резултат на постојан притисок или триење на област од телото, кое доведува до оштетување на кожата. Најчесто настануваат на лакти, коленици, глуждови, лумбален дел на рбет т.е делови од телото кои подолго време се неподвижни. Се третираат медикаментозно или хируршки поради зголемен ризик од инфекции.

   ◊ Гангренозни улцери се рани кои настануваат како последица на нарушување на крвните садови и ткивото, кои се веќе инфицирани со бактериски / габичен / паразитарен причинител. Може да настапат после трауматска повреда, првична инфекција на околното ткиво или да се јават како резултат на хронично заболување. Ваквите рани се сериозна закана за здравјето на пациентите и освен хируршки, мора да се третираат и со соодветни антибиотици / антифунгални / антипаразитарни лекови.

Кога да посетите доктор?

кога раната е придружена со силна болка

• кога раната крвари, гнои или мириса непријатно

• кога после дадената терапија на одредена рана нема подобрување

• кога има нагла промена во колорација (боја) на рана

3. Според анатомската локација, раните можат да настанат насекаде на телото. При тоа треба да се разликува рана која настанала на или околу витален орган, за да се избегне понатамошно оштетување на кожата. При секое подлабоко нарушување на континуитетот на кожата, соодветно е да се побара медицинска нега.

4. Патолошко настанатите рани се должат на резултат на оштетување на кожа, каде клетките се изложени на промени на молекуларно ниво (јонизирачки, ултравиолетови зрачења, канцерогени промени итн.). Пристапот и третманот кон ваквиот тип на рани зависи од локализацијата, видот на оштетувањето и општата состојба на пациентите. Примарно, ваквите рани бараат сериозен третман на терциерно здравствено ниво.

Здравата кожа е есенциелна за нормално функционирање на човековиот систем. Кожата е најголемиот орган на телото, кој секојдневно не штити од несаканите надворешни влијанија. Виталноста и заштитата на кожата е особено важна во спротивставување на процесот на стареење и избегнување на веројатна болест.

ХИВ Енцефалитис, една од најтешките форми на ХИВ објаснува Д-р Елеонора Лазарова од Никоб Медикал

ХИВ е вирус кој предизвикува хумана имунодефициенција. Присуството на ХИВ вирусот во човечкиот организам доведува до уништување на одбрамбената способност (имунитетот), поради што организмот станува неспособен да се брани од различни болести и инфекции.

ПАТОФИЗИОЛОГИЈА

Инфекција со вирусот на хуман имунодефицит настанува како резултат на инфекција од два сродни ретровируси (ХИВ-1 и ХИВ-2) кои ги напаѓаат CD4+ Т-лимфоцитите и предизвикуваат нивна некроза. Како резултат на тоа, доаѓа до опаѓање на имунитетот, што предизивикува зголемена склоност кон опортунистички инфекции со бактерии, вируси и габи. Ризикот од развивање на болеста, како и клиничките манифестации зависи од бројот на CD4+ Т-лимфоцити во крвта. При многу низок број на овие клетки, се развива СИДА (SIDA=Syndrome dimmunodeficience acquise)  што всушност претставува клиничка енцефалопатијата која настанува како резултат на тропизам на ХИВ вирусот кон нервните клетки, а се случува при исклучително низок број на CD4+ Т-лимфоцити.

Најчести симптоми се губење на телесна тежина, потење, замор и малаксалост, модринки по тело, исип, отечени лимфни жлезди, грозница. Често се манифестира и со појава на инфекции на белите дробови, појава на туберкулоза или малигни заболувања.

Како се пренесува ХИВ вирусот?

 • Преку крв и крвни продукти заразени со вирусот
 • Користење на претходно употребени игли, шприцеви и др. прибор за инјектирање на дрога или лекови, или употреба на нестерилни медицински инструменти
 •  Трансфузија на крв или крвни продукти
 •  Употреба на нестерилни инструменти за тетоважа и пирсинг на телото
 •  Користење на туѓ прибор за лична хигиена (четка за заби, брич, чепкалки или конец за заби)
 •  Медицинска интервенција без соодветна заштита (ракавици, очила)
 •  Сексуален контакт без заштита (кондом), анален сексуален однос, вагинален сексуален однос и орален сексуален однос.
 • Пренесување на болеста од ХИВ позитивна мајка на дете за време на бременоста, породувањето и во текот на доењето.
 • Со ХИВ може да се инфицира секој – без разлика на пол, возраст, сексуална ориентација, национална, верска припадност, ниво на образование и др.!!!

ХИВ не може да се пренесе: со гушкање, ракување, бакнување (ако заразениот нема ранички во устата), кашлање и кивање; со користење на јавни говорници, јавни тоалети, базени; со дружење, спортување и работење со ХИВ инфицирано лице; преку облека, храна подготвена од ХИВ инфицирано лице; преку комарци и други инсекти.

Една од најтешките форми на вирусот која го напаѓа мозокот – ХИВ ЕНЦЕФАЛИТИС.

ХИВ ЕНЦЕФАЛИТИС

Претставува болест која се манифестира со оштетување на централниот нервен систем. Тоа е синдром кој се манифестира со дегенерација, пропаѓање на меморијата и когнитивните способности, промени во однесувањето и губење на моторни способности. Обично се случува во крајните стадиуми на СИДА, кога имаме изразен дефицит на имуитетот. Нервните клетки инфицирани со ХИВ лачат невротоксини кои предизвикуваат некроза на соседните клетки и активација на макрофаги и глија клетки. Пациентите најчесто имаат промени во однесувањето, како апатија, летаргија, дизартрија, атаксија, губење на фини моторни движења. Може да настане и ХИВ-деменција, каде пациентите имаат изразено губење на помнењето.

MЕРКИ ЗА ЗАШТИТА

 1. Користење на заштита при сексуални односи ( само кондом штити од сексуално-преносливи болести).
 2. Ограничување на бројот на партнери.
 3. Употреба на игли за еднократна употреба и безбедна апликација на инјекции.
 4. Дезинфекција и миење на рацете пред и по интервенција.
 5. Употреба на лични заштитни средства ( ракавици, маски, заштитни мантили)
 6. Правилно ракување со контаминирани остри предмети, дезинфекција и стерилизизација и правилна диспозиција на медицински отпад во соодветни контејнери.

ЗАКЛУЧОК

Сеуште живееме во општество каде постојат големи предрасуди и не информираност за начини на пренесување на вирусот. Со чести едукации и со соодветно здравствено воспитување сметам дека може да се подигне свеста на луѓето и помладата популација. Само на тој начин, луѓето кои што се заболени ќе се чувствуваат не дискриминирано, сакано и поддржано. Но, да не ја заборавиме превенцијата која е најзначајна кај инфекцијата со ХИВ вирусот и ефикасните мерки на јавното здравство, во комбинација со антиретровирусната терапија треба да бидат стожери на борбата против СИДА- та.

Д-р Елеонора Лазарова

Доктор на медицина

Специјализант по неврологија

Твојата крв спасува животи

❗️ Твојата крв спасува животи

🩸🩸 За секоја донирана капка крв, ќе добиете флаша најквалитетно Македонско црвено вино од винарија ПАРАГОН 🍷

Никоб Медикал со ексклузивни промотивни пакети за Вашата здравствена нега – Вашиот дом е наша ординација

Брзиот и динамичниот живот на луѓето денеска наметнуваат нови правила во европските и светски медицински протоколи, а предизвиците на здравствените капацитетите не секогаш се прилагодуваат на дневните активности и здравствените потреби на граѓаните.

Никоб Медикал следејќи ги светските здравствени трендови со јасна стратегија и хумана димензија ги промовира новите здравствени пакети кои се исклучиво наменети за поддршка на здравјето на граѓаните во домашни услови.

Свесни сме дека брзиот и динамичен живот може да ја запостави превентивната здравствена заштита на граѓаните која за нив подоцна може да биде кобна. А,  за оние кои имаат потреба од  неопходна медицинска терапија и нега, ги проектиравме најбараните здравствени пакети кои се со многу достапни цени и кои можат да бидат аплицирани и во домашни услови, бидејќи ги поседуваме најдобрите капацитети во државата составени од врвни докторски и медицински тимови, најмодерните амбулантни возила и најмодерната биохемиска молекуларно дијагностичка лабораторија Никоб Лаб која е во мрежата на ФЗО.

Дозволете вашиот дом да биде наша ординација, а грижата за Вашето и здравјето на Вашите најблиски да биде наша обврска со промотивните пакети за Специјален онколошки пакет, Медицински пакет-домашна посета, Специјален уролошки пакет и Центар за третирање на рани како и пакетите на Никоб Лаб за сите биохемиски анализи.

Никоб Медикал со ексклузивен промотивен пакет за месецот на мажите – Мовембер

Превенцијата е најдобра кога започнува од дома

Ноември е месец посветен на машкото здравје. Превентивните прегледи се клучни за рано дијагнистицирање на се почестиот и прогресивен рак на простата кај мажите. Затоа  ПЗУ Никоб Медикал и Никоб Лаб ви нудат домашна посета со бесплатен и комплетен физикален предлед од страна на доктор, земање на материјал во вашиот дом за бесплатна биохемиска анализа на простата специфичен антиген ( PSA ) во Никоб Лаб и во случај на покачени вредности Ви нудиме бесплатна консултација со еминентен специјалист уролог, а сето тоа само за 1500 денари. Контакт инфо, закажување и повик на 15 515, телефонски број достапен 24/7.

Бидете одговорни мажи за да имате среќно семејство.

Нашиот промотивен пакет ги вклучува следните услуги;

 • Домашна посета на медицински тим
 • Бесплатен мониторинг на витални параметри
 • Бесплатен преглед по системи
 • Земање на материјал во вашиот дом за анализа на PSA тумор маркер
 • Бесплатна биохемиска анализа на PSA тумор маркер во Никоб Лаб
 • Бесплатна консултација по резултатите со специјалист уролог

Цена – 1500 денари

Никоб Медикал, Д-р Моника Јовчевска порачува, Октомври заминува но опасноста од рак на дојка останува

Октомври – месец посветен на борба против ракот на дојката

На глобално ниво, ракот на дојка претставува најчест малигнитет кој што се јавува кај жените. Следствено на тоа е и најчеста причина за смрт кај жените. Податоците укажуваат на тоа дека секоја осма жена во текот на својот живот ќе се соочи со ова заболување, а за позитивен исход од болеста најважно е рана детекција и навремен третман. За рано откривање на ракот на дојката од круцијално значење е самопреглед како и спроведување  на скрининг кај  највулнерабилната популација.

          Иако може да се јави во било која возрасна група, сепак најчесто се јавува кај жени над 50 годишна возраст. Од вкупната бројка на заболени 75% се јавуваат кај жени над 50, а преостанатиот процент се јавува кај жени над 65 годишна возраст. Кај женската популација во Македонија ракот на дојката најчесто се јавува во возрасна група од 45-49 години и 55 до 59 години. 

          Во месец октомври, којшто е посветен на свесноста за ракот на дојката потсетуваме зошто самопрегледот на дојките, познавањето на симптомите кои укажуваат на рак на дојка како и превентивните прегледи значат живот. Податоците кажуваат дека повеќе од 90% од пациентите на кои им е дијагностициран рак на дојката можат да се излекуваат и да имаат квалитетен живот ако им се постави дијагноза во раната фаза. 

          Еден од најчестите симптоми на ракот на дојките е појава на грутка во ткивото на дојките, па секоја таква промена е битно да биде навремено дополнително иследена. Но постојат и други симптоми кои со чести самопрегледи би можело да се детектираат а упатуваат на можна малигна промена на градите:

 1. Оток или осетливост на градата, знак кој многу често знае да биде игнориран од страна на жените поради честото поврзување на промената со предменструалниот синдром
 2. Промена во текстурата на кожата- црвеникава површина со испакнатини, слични на кора од портокал
 3. Исцедок од брадавиците- зеленикав, жолтеникав или крвав
 4. Црвени дамки или модринки се знаци на воспалителен рак на дојката
 5. Промени во изгледот на брадавицата било во формата, големината или бојата (освен ако не се работи за бременост) се знаци за малигнитет на дојката 
 6. Промена на големината или обликот на градите, а промената не е поврзана со промена на телесната тежина, бременост или предменструален синдром
 7. Темните дамки или невообичаените пеги на кожата може да бидат знак за ретка и поагресивна форма на рак на дојка, наречен воспалителен рак на дојка.

          Познавањето на знаците и симптомите кои упатуваат на малигна промена на дојките е битно при самопрегледот на дојките, тоа дава можност за навремено нивно препознавање и соодветно реагирање. Како се прави самопреглед на дојките?

Чекор 1: Застанете пред огледало со рацете на колковите, на овој начин можете да ги видите двете дојки и било какви промени во однос на големината, формата, контурите.

Чекор 2: Кренете ги рацете над вашата глава, гледајте дали градите се движат на ист начин и нотирајте било какви промени во однос на големината, формата, контурите, бојата на кожата

Чекор 3: Спуштете ги рацете и прегледајте ги брадавиците на двете дојки и барајте промени на кожата, исцедок, вовлекување на брадавиците

Чекор 4: Легнете на грб, со перница под вашата глава, едната рака кренете ја и ставете ја под главата, а со другата со показалецот и средниот прст со нежни, кружни движења допирајте ги градите низ целата должина со цел да нотирате промени во текстурата, бојата, големината. Истото повторете го и на другата града.

          Поради пораст на инциденца на јавување на ракот на дојката, од голема важност е спроведување на скрининг помеѓу најпогодената популација. Скринингот за рак на дојка претставува периодично правење на мамографија на здрава женска популација на возраст од 50-69 години, без присутни симптоми, со цел да се открие ракот на дојката во неговиот ран стадиум. Скрининот за рак на дојка во  Македонија е финансиран од Владата од 2006-та година, кога со закон е пропишано дека секоја жена има право на бесплатен скрининг во државните болници.

Д-р Моника Јовчевска

Која компанија за обезбедување ужива најголема доверба во обезбедување на странските уметници, концерти и меѓународни натпревари?

Никоб обезбедување и Никоб Медикал уживаа најголема доверба кај најзвучните странски и домашни имиња и групи кога станува збор за физичко, патролно и медицинско обезбедување на реномирани, концерти, настани и спортски натпреварувања.

Безбедноста на естрадните уметници, присутните гости и публиката се многу важен сегмент на секој концерт, настан или спортски натпревар и затоа се прават посебни планови и анализи и се ангажираат човечки и матријални ресурси во зависност од проценката, потребата и барањето на организаторите.

Во следна фаза се подготвува стратешки и оперативен план во Никоб групацијата, а Никоб Обезбедување ги поседува најзначајните ресурси кога станува збор за физичкото и патролното обезбедување за настани од обемен карактер, со врвни професионалци за обезбедување на личности, бината односно трибината, понатаму безбедноста на публиката е императив при безбеден влез и излез на конкретниот настан со преземање на  сите безбедносни протоколи и процедури во делот на претрес при влез, проценка, стратешко планирање и позиционирање итн, а во втор безбедносен прстен е  патролното обезбедување. Она што исто така е многу важна процедура е и медицинското обезбедување на големите настани, а токму тоа го нуди и Никоб Групацијата. Никоб Медикал ги поседува најмодерните ресурси за медицинско обезбедување на настани од обемен тип, бидејќи ги поседува најмодерните медицински амбулантни и друг вид на возила, како и стручен и обучен медицински тим од доктор, сестра и возач и многу често се интервенира на настани кога некој од присутните госи или натпреварувачи се здобиваат со разни повреди.

Практично целиот пакет што го нуди Никоб Групацијата го затвора системот за безбедност за големите собири и тоа од физичко и патролно до медицинско обезбедување и способни се да ангажираат голем број на луѓе во делот на физичкото обезбедување, голем број на патролни или медицински возила, а клинетите од странство и дома најчесто го препознаваат тоа токму кај компанијата НИКОБ.

Летната сезона од април месец па се до септември оваа година Никоб Групацијата обезбедуваше десетици значајни концерти, музички и спортски настани кои организаторите ги бараат по сите меѓународни стандарди за безбедност.

Ова се дел од настаните оваа сезона на кои Никоб Групацијата професионално ја заврши својата работа за светските Deep Purple, Dj Tiesto, Senidah & Sara Jo и Tyga, домашните Каролина Гочева, Ohrid Calling и Дајте Музика, понатаму Светското првенство во ракомет за млади, Европското првенство во одбојка за млади, маратони и триатлони, Струмица на улица, Вози право, вози здраво и други бројни меѓународни и домашни спортски настани.

Зошто матичниот доктор во Никоб Медикал е најдобриот избор за вашето здравје?

Превентивните прегледи се клучот во зачувувањето на вашето здравје. Користејќи ги услугите кои матичниот доктор и ординацијата ги нуди во ПЗУ  Никоб Медикал, Вашето здравје и здравјето на вашето семејство се во одлични раце на искусен и стручен доктор кој е повеќе од 25 години во професијата.

Начинот на кои можете да ги користите услугите е да се регистрирате кај матичниот доктор во Никоб Медикал со вашата лична карта.

Дополнително, Никоб Медикал располага 24/7 со високо обучени тимови од доктор, сестра и возач, нови опремени ординации и најмодерен возен парк со амбулантни возила, со одлична и навремена мобилност во медицинските интервенции и домашни посети. Ги поседуваме сите потребни ресурси за брз  медицински транспорт и аплицирање на терапии во домашни услови, а цените за услугите се достапни и прилагодени на стандардот на пациентите.

Во склопот на ПЗУ Никоб Медикал, функционира и ПЗУ Никоб Лаб, биохемиска молекуларна дијагностичка лабораторија опремена со најсовремена лабораторискаска опрема и истата работи под Фондот за здравствено осигурување, а на располагање е и голем бесплатен паркинг простор.

Со регистрирањето кај матичниот доктор во Никоб Медикал добивате бесплатен физикален преглед во кој вклучува:

– Мерење на крвен притисок

– Мерење на телесна температура

– Мерење на нивото на шеќер во крвта

– Мерење на нивото на кислород во крвта

– Мерење на пулс 

– Хемиска анализа на урина со тест трака

Бесплатен преглед по системи:

– Преглед на грло 

– Преглед и чистење на уво

– Невролошки преглед

– Аускултација на бели дробови

– Површинска и длабока палпација на абдомен 

– ЕКГ мониторинг

– Апликација на субкутана, интравенска, интрамускулна терапија

– Обработка и преврска на рана

– Инхалаторна терапија

Доколку се регистрирате и ги користите услугите на матичниот доктор, тимовите на Никоб Медикал ја поседуваат базата на пациентите од матичниот доктор и според медицинската индикација на најкритичните пациенти, еднаш во годината тимовите на Никоб Медикал бесплатно ќе направат домашни посети и извршат прегледи на пациентите.

Брзи, достапни 24/7 и квалитетни

Ваш,

Никоб Медикал

Тимовите на ПЗУ Никоб Медикал со превентивни мерки за граѓаните за заштита од високите температури

По најавените високи температури деновиве, кои во одредени делови во државава ќе достигнат над 40 степени Целзиусови, ПЗУ Никоб Медикал започна со делење на вода и информативни флаери со препораки за граѓаните, со цел полесно справување со најавени топлински бранови.

Мобилниот медицински тим на ПЗУ Никоб Медикал, изминатиов викенд на локација во ТЦ Лиса – Тинех во општина Аеродром поделија освежителни пијалоци и ги советуваа граѓаните како најдобро да се заштитат од високите температури, со посебен акцент во заштита на ризичните категории на граѓани, старите лица, лицата со хронични заболувања, бремените жени и малите деца. Препораките се да се избегнува излегување на отворено од 11:00 до 18:00 часот, да се носи лесна и светла облека, капа и заштитни очила за сонце, конзумирање на лесна храна и зеленчук и овошје, внес на течности, избегнување на алкохол и мрсна храна, конзумирање на термичко обработена храна редовно земање на соодветната терапија пропишана од доктор.

Доколку имате здравствени проблеми во овој период на располагање се медицинските тимови на Никоб Медикал 24/7 со апликација на терапија во домашни услови и медицинска консултација на телефонскиот број 15 515

Како општествено одговорна здравствена установа, ќе продолжиме со теренските препораки и делењето на освежителни напитоци во следниот период во делот на заштита на здравјето на граѓаните во град Скопје, а следната активност ќе биде на локацијата на паркингот пред ТЦ Зебра – Тинех на 27.07.2022 Среда од 17:30 до 18:30 часот.

Со почит,

ПЗУ Никоб Медикал

Никоб Медикал – Лидери во меѓународен медицински транспорт на пациенти

  Во периодот од 01.04.2021 година до 17.07.2022 година реализиравме над 22 меѓународни медицински транспорти на пациенти со различни дијагнози.

Транспортиравме брзо и безбедно по сите светски здравствени протоколи,  пациенти со сериозни дијагнози, заразени од Ковид 19, карциноми, кардиоваскуларни заболувања, фрактури како и други заболувања.

Бевме 24/7 континунирана подршка на нашите пациенти и заедно поминавме илјадници километри од Скопје до Германија, Швајцарија, Италија, Турција, Албанија, Грција, Црна Гора, Србија, Косово и други држави.

 Ни беше должност и чест што ја стекнавме довербата од пациентите и не препознаа како установа која нуди најдобра, најдостапна и најквалитетна услуга во сегментот на брз и безбеден меѓународен медицински  транспорт.

Ги поседуваме најмодерните и најсофистицираните медицински амбулантни возила во Македонија, опремени со последната генерација на технички, технолошки и медицински стандарди, како на пример, дефибрилатор LP20e, Преносен респиратор (вентилатор) за возрасни,  деца,  новороденчиња, 12V + вградена батерија, преносен аспиратор, со напојување од 220v AC и со вградена батерија од 12v DC, балони за вентилација за возрасни, деца и новороденчиња, комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот столб, делови за имобилизација (крагни), сет за фрактури, имобилизатор за глава, спинална даска, вакум имобилизатори, комплет за екстремитети и прохромски хидрауличен бокс за прифаќање на автоматското носило и хидрауличен систем за ублажување на вибрациите при возење.

Со почит,

Никоб Медикал